Trường mầm non Họa Mi  có 9 lớp chia thành các độ tuổi : Nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn

Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ 

Điều kiện phục vụ cho giảng dạy học tập và các hoạt động khác

a)Phòng học:

- Có 9 phòng học

          b) Bàn ghế giáo viên và học sinh:

- 09 phòng học đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Đủ bàn ghế cho trẻ hoạt động

- Đủ bàn ghế cho giáo viên ở trên lớp, đảm bảo chất lượng.

- Bảng quay hai mặt , bảng từ ở một số lớp vẫn dùng tốt

c) Phòng làm việc:

- 01 phòng Hiệu trưởng.

- 02 phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng

- 01 văn phòng họp Hội đồng 

- 01 phòng kế toán - Văn thư

- 01 phòng bảo vệ - Y tế trường học.

d) Phòng thư viện - thiết bị:

- Có 01 phòng thư viện đảm bảo yêu cầu. Có cơ bản đủ các loại sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo phục vụ cho nhu cầu mượn của giáo viên và việc đọc của học sinh

- Có 01 phòng nghệ thuật

          đ) Các điều kiện CSVC khác

     Có nhà để xe cho giáo viên và học sinh; công trình vệ sinh, nước sạch cho học sinh và giáo viên. Bãi tập thể dục cho học sinh.

         Đánh giá chung:

- Nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu để phục vụ cho công tác dạy và học.