Đội ngũ giáo viên trường MN Họa Mi

1.Họ và tên :Phùng Thị Liên

Sinh ngày : 01/01/1986

Chức vụ : TTCM

Trình độ chuyên môn :  Đại học

Năm vào ngành : 2008

Điện thoại : 0986220970

Nơi ở hiện tại :  Tân Thành 2 – Đồng Bẩm – Thái Nguyên

Email: Phunglien.hoami87@gmail.com

 

 

2.Họ và tên : Nguyễn Bảo Yến

Sinh ngày : 8/1/1992

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2014

Điện thoại : 0368872222

Nơi ở hiện tại :  Bả Kiên –Sông Công – Thái Nguyên

Email: nguyenbaoyen080191@gmail.com

 

3.Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Dung

Sinh ngày : 13/11/1982

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2008

Điện thoại : 0974178666

Nơi ở hiện tại :  Tổ 11- Gia Sàng – Thái Nguyên

Email: lecuongdunganhtuan@gmail.com

 

4.Họ và tên : Nguyễn Thị Thịnh

Sinh ngày : 19/5/1966

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Trung cấp

Năm vào ngành : 1985

Điện thoại : 0986064681

Nơi ở hiện tại :  Tổ 12 – Gia Sàng – Thái Nguyên

Email:

 

5.Họ và tên : Lưu Thị Mai Hương

Sinh ngày : 13/4/1990

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

Năm vào ngành : 2011

Điện thoại : 0981312885

Nơi ở hiện tại :  Tổ 29 – Phan Đình Phùng – Thái Nguyên

Email: gaungudong2014@gmail.com

 

6.Họ và tên : Nguyễn Thị Hạnh

Sinh ngày : 1/ 1/ 1963

Chức vụ : Giáo viên HĐ

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

Năm vào ngành : 1982

Điện thoại : 0376441716

Nơi ở hiện tại :  Tổ 11 – Gia Sàng – Thái Nguyên

Email:

 

7.Họ và tên : Vy Thị Yến

Sinh ngày : 24/4/1995

Chức vụ : Giáo viên HĐ

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

Năm vào ngành : 2017

Điện thoại : 0962904479

Nơi ở hiện tại :  Tổ  17 – Chùa Hang – Thái Nguyên

Email: yenvt.11b@tce.edu.vn

 

8.Họ và tên : Hoàng Thị Niềm

Sinh ngày : 28/8/1989

Chức vụ : TPCM - TBTTND

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2010

Điện thoại : 0984361202

Nơi ở hiện tại :  Tổ 6 – Tân Lập – Thái Nguyên

Email: hoangniem280889@gmail.com

 

9.Họ và tên : Hoàng Thị Nga

Sinh ngày : 25/1/1965

Chức vụ : Giáo viên HĐ

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

Năm vào ngành : 1983

Điện thoại : 0866622965

Nơi ở hiện tại :  Tổ 11 – Gia Sàng – Thái Nguyên

Email:

 

10.Họ và tên : Dương Thị Hiền

Sinh ngày : 20/8/1989

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2009

Điện thoại : 0376515200

Nơi ở hiện tại :  Tổ  9 – Gia Sàng – Thái Nguyên

Email: thachthao2883@gmail.com

 

11.Họ và tên : Bùi Ngọc Mai

Sinh ngày : 1/1/1984

Chức vụ : TTCM - CTCĐ

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2010

Điện thoại : 0974154881

Nơi ở hiện tại :  Gia Sàng – Thái Nguyên

Email: buingocmai1984@gmail.com

 

12.Họ và tên : Giang Ngọc Bích

Sinh ngày : 9/2/1985

Chức vụ : TPCM - GV

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2008

Điện thoại : 0977040889

Nơi ở hiện tại :  Tổ 12 – Gia Sàng – Thái Nguyên

Email: dangngocninh1984@gmail.com

 

13.Họ và tên : Lê Thị Mai Trang

Sinh ngày : 03/8/1998

Chức vụ : Giáo viên HĐ

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng

Năm vào ngành : 2018

Điện thoại : 0359066166

Nơi ở hiện tại :  Gia Sàng – Thái Nguyên

Email: lethimaitrang03081998@gmail.com

 

14.Họ và tên : Phan Thị Sinh

Sinh ngày : 24/9/1997

Chức vụ : Giáo viên HĐ

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2020

Điện thoại : 0969050325

Nơi ở hiện tại :  Định Hóa – Thái Nguyên

Email:

 

15.Họ và tên : An Kim Xuân

Sinh ngày : 11/10/1988

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2009

Điện thoại : 0978039611

Nơi ở hiện tại :  Tổ 16 – Quang Trung  - Thái Nguyên

Email: phammaianh88@gmail.com

 

16. Họ và tên: Trần Thị Thuý Quỳnh

Sinh ngày: 15/09/1993

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Năm vào ngày: 2017

Điện thoại: 0394286726

Nơi ở hiện tại: Tổ 4 - TT Trại Cau - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Email: thuyquynh150993@gmail.comHọail.com

 

17.Họ và tên : Nguyễn Thùy Dương

Sinh ngày : 21/4/1985

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2010

Điện thoại : 0982203682

Nơi ở hiện tại :  Tổ 11 – Gia Sàng – Thái  Nguyên

Email: duonghieuminh86@gmail.com

 

18.Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hiền

Sinh ngày : 14/7/1989

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2011

Điện thoại : 0382494849

Nơi ở hiện tại :  Tổ 11 – Gia Sàng – Thái  Nguyên

Email: tridungtn2009@gmail.com

 

19.Họ và tên : Trần Thu Trang

Sinh ngày : 4 / 4 / 1987

Chức vụ : Giáo viên Trình độ chuyên môn :

Năm vào ngành : Đại học

Điện thoại : 0363580113

Nơi ở hiện tại :  Tổ 10 – Quang Vinh – Thái Nguyên

Email: trangtran0487@gmail.com

 

20. Họ và tên : Bùi Phương Hoa

Sinh ngày : 114/6/1984

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn : Đại học

Năm vào ngành : 2006

Điện thoại : 0979573484

Nơi ở hiện tại :  Tổ 14 – Gia Sàng – Thái  Nguyên

Email: phuonghoabui2@gmail.com