Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non Họa Mi đã khẳng định thương hiệu tại Thái Nguyên đã và đang ngày càng phát triển.  Trường Mầm non Họa Mi thực hiện chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ phát triển một cách toàn diện.