Thống kê
Hôm nay : 6
Tháng 02 : 1.574
Năm 2020 : 3.028
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT ngày 02/01/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 134/KH-GDĐT ngày 02/3/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018;
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook