Thống kê
Hôm nay : 104
Tháng 09 : 2.564
Năm 2021 : 14.812
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-SGDĐT ngày 02/01/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 134/KH-GDĐT ngày 02/3/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo Thái Nguyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018;