Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 2.569
Năm 2021 : 14.817

Trường mầm non Họa mi tham dự tập huấn công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ,hướng dẫn công tác nuôi dưỡng và tổ chức quản lý bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non.

8 giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại hội trường 19/5 thành phố Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ,hướng dẫn công tác nuôi dưỡng và tổ chức quản lý bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trường mầm non Họa mi tham gia tập huấn công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ, hướng dẫn công tác nuôi dưỡng và tổ chức quản lý bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non.

*/Thành phần tham dự gồm 3 đồng chí:

-Cán bộ quản lý

-Giáo viên cốt cán

- Nhân viên sinh dưỡng.

*/Thời gian tham dự: 8 giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020.

*/Địa điểm:

Hội trường 19/5 thành phố Thái Nguyên.