Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 2.569
Năm 2021 : 14.817

Trường mầm non Họa Mi thiết kế video dạy trẻ học qua mạng trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường ( Hoạt động Làm quen với toán; Nội dung : Nhận biết khối cầu, khối trụ, khối vuông)

Hoạt động làm quen với toán

Lĩnh vực phát triển nhận thức

Chủ đề : Thế giới động vật

Nội dung : Nhận biết khối cầu - khối trụ - khối vuông

Lứa tuổi : Trẻ MG 4-5 tuổi

Thời gian thực hiện : Tháng 2/2021

Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thùy Dương

Đơn vị : Trường MN  Họa Mi