Thống kê
Hôm nay : 105
Tháng 09 : 2.565
Năm 2021 : 14.813
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Họa Mi báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục CTTT và tăng cường biện pháp trong quan lý, giáo dục đạo đức học sinh và phòng, chống BLHĐ trong trường mầm non

Trường mầm non Họa Mi  báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục CTTT và tăng cường biện pháp trong quan lý, giáo dục đạo đức học sinh và phòng, chống BLHĐ trong trường mầm non

 

 

PHÒNG  GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN HỌA MI

 

Số:    23 /BC-MNHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    TP. Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2021

 

BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục CTTT và tăng cường biện pháp trong quan lý, giáo dục đạo đức học sinh và phòng, chống BLHĐ trong trường mầm non

 

Thực hiện công văn số 591/ SGDĐT- CTTT- PC ngày 6 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường biện pháp trong quản lý, giáo dục đạo đức cho học sinh và phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện công văn số 355/GDĐT-CM ngày 8 tháng 04 năm 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường biện pháp trong quản lý, giáo dục đạo đức học sinh và phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thời gian qua với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các điều kiện về vật chất và tinh thần trong cơ sở giáo dục được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho học sinh được giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục và quản lý trẻ em trong trường mầm non. Trường mầm non Họa Mi tự đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ kết quả thực hiện nội dung công văn số 480/ GDĐT-CM ngày 22 tháng 5 năm 2019 của phòng Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/ CT – BGDĐT ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

- Nhà trường thực hiện phổ biến, quán triệt  nội dung chỉ thị tới  toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường để thực hiện có hiệu quả.  Nhà trường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021 và các văn bản quy định về phòng, chống bạo lực học đường.

Nhà trường xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho trẻ em.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường. Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về đạo đức nhà giáo, tư vấn tâm lý, năng lực kiểm soát cảm xúc cá nhân và kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm.

Nhà trường căn cứ vào kế hoạch của Phòng giáo dục để xây dựng kế hoạch trong đó Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong nhà trường; giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường theo kế hoạch nhà trường quy định. Tính đến thời điểm hiện tại 4/2021 nhà trường chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

 Nhà trường phối hợp với các tổ chức ở địa phương như: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức để bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật; kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh.

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường (theo hướng dẫn tại Công văn số 18/GDĐT-CM ngày 18/01/2018 của Phòng GDĐT).

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường, phân công rõ tránh nhiệm của từng cá nhân trong nhà trường để việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả; lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp. Kết quả thu được là trong những năm qua, nhà trường không xảy ra tình trạng BLHĐ, tập thể CB-GV-NV trong nhà trường luôn có ý thức chấp hành nội quy, kỉ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn trong trường học. Bên cạnh đó nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá hiệu quả của việc thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các nhà trường (hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát,...). 

Nhà trường có hòm thư góp ý và hệ thống camera giám sát để thường xuyên theo dõi, kịp thời giải quyết những ý kiến đóng góp của phụ huynh và cộng đồng về các vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em.

Nhà trường phân công giáo viên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác nắm bắt đặ điểm tâm sinh lứa trẻ lứa tuổi được phụ trách, tư vấn tâm lý cho phụ huynh và trẻ các biện phấp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻù hợp với các yêu cầu ngày càng cao của xã hội.  Giáo viên yêu nghề mến trẻ , luôn quan tâm, gần gũi để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và trẻ , phát hiện và xử lý sớm những mâu thuẫn xung đột trong lớp.

- Kết quả triển khai công tác giáo dục pháp luật giáo dục về phòng chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường; tổ chức cấp chuyên đề về giáo dục giá trị sống kỹ năng sống kỹ năng tự bảo vệ bản thân về phòng chống xâm hại bạo lực học đường hình thức tổ chức.

Nhà trường thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường bằng các hình thức: qua pano, áp phích, tranh tuyên truyền, qua các hoạt động đón, trả trẻ, qua hoạt động thể dục sáng, thông qua các hoạt động ngày lễ, ngày hội…; lồng ghép giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ vào các hoạt động giáo dục trẻ, tổ chức chuyên đề giáo dục phòng, chống sân hai tình dục cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi.

Tăng cường rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đồ dung, đồ chơi, tường rào, công trình xuống cấp.... có thể gây nguy hiểm, kịp thời sửa chữa đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học. Thực hiện có hiệu hiệu quả thông tư số 13/ 2010/TT-BGDĐT của Bộ  GDĐT Ban hành Thông tư Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Bên cạnh đó nhà trường thành lập Ban Kiểm tra cơ sở vật chất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban có kế hoạch nhiệm vụ cụ thể thực hiện đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Tổ chức ký cam kết phối hợp hàng năm giữa gia đình học sinh với nhà trường về việc quản lý giáo dục học sinh kết quả đạt được

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức ký cam kết giữa giáo viên với nhà trường, giữa giáo viên với phụ huynh học sinh, được 100% phụ huynh các lớp hưởng ứng. 100% giáo viên được kí cam kết và thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết.

Mỗi lớp đều có trang Zalo của lớp riêng. Qua trang Zalo, thông tin về hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường của học sinh luôn có sự trao đổi 2 chiều giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Qua đó, có sự thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh về biện pháp giáo dục trẻ; hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng trong viêc đồng hành, giáo dục con tiến bộ. Hoat động này luôn nhân được sự ủng hộ nhiệt tình và sự hợp tác tích cực của phụ huynh. Nhờ vậy mà hoạt động giáo dục trẻ tại nhà trường luôn thu được kết quả tốt, trẻ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm có sự phối hợp của phụ huynh.

- Công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương công tác phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học phòng chống bạo lực học đường. Xây dựng quy chế phối hợp với công an đoàn thanh niên hội phụ nữ mạng lưới bảo vệ trẻ em của địa phương trong công tác giáo dục chăm sóc bảo vệ trẻ em.

Tham mưu chính quyền địa phương và Phòng giáo dục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, sân chơi, bãi tập; bố trí giáo viên bảo đảm số lượng, cơ cấu, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ban ngành trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Kết quả, trong năm học 2020-2021, nhà trường không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong nhà trường, trẻ em được tạo cơ hội học tập và phát triển tốt.

- Phối hợp với công an các lực lượng chức năng điều tra xác minh xử lý các vụ bạo lực học đường vi phạm pháp luật xảy ra trong và ngoài nhà trường các vụ việc đã xử lý mức độ xử lý

Nhà trường luôn tích cực, chủ động phối hợp với công an các lực lượng chức năng điều tra xác minh xử lý các vụ bạo lực học đường vi phạm pháp luật Trong những năm qua, nhà trường không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong nhà trường.

2. Đánh giá kết quả triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho trẻ em trong năm học những việc đã làm kết quả đạt được

Trong những năm học qua nhà trường đã tích hợp, lồng ghép một số nội dung giáo dục phù hợp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ  để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt trong gia đình, trong nhà trường và cộng đồng xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục trẻ; Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động , các ngày hội ngày lễ, văn nghệ, các buổi trải nghiệm....

.Sau khi triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho trẻ em trong nhà trường chúng tôi nhận thấy trẻ tự tin hơn, yêu trường lớp hơn, các mục tiêu Đức, trí, thể, mĩ, lao đều nâng lên rõ rệt. Phụ huynh tin tưởng vào chất lượng giáo dục của nhà trường, nhiệt tình ủng hộ các phong trào nhà trường phát động.

3. Đánh giá tác động tích cực của việc xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị đối với cán bộ giáo viên, đối với trẻ em

Việc xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị đối với cán bộ giáo viên, nhân viên đối với các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp,các cháu với phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm  nhằm điều này đã xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực.

Giáo viên nhân viên trong nhà trường luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách của bản thân bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị là căn cứ để đánh giá xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, viên chức. Từ đó nâng cao ý thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Việc xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị góp phần thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng...

Văn hóa ứng xử trong nhà trường được phát huy cao, trẻ em nhận biết được các hành vi tốt, các hành vi đúng với chẩn mực xã hội. Bầu không khí giao tiếp sư phạm trong nhà trường được duy trì hiệu quả.

4. Đánh giá công tác quản lý nhà giáo nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục trẻ em và thực hiện đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục trẻ em và thực hiện đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhà trường thực hiện nghiêm túc, quyết định Quy định về đạo đức nhà giáo, là cơ sở để cán bộ, giáo viên, các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. 100% giáo viên yên tâm công tác, yêu nghề mến trẻ. Không có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục kiểm tra rà soát đánh giá các nội dung công việc về quản lý giáo dục trẻ em và phòng chống bạo lực học đường tại nhà trường xây dựng trường học an toàn lành mạnh thân thiện không để xảy ra hiện tượng trẻ em vi phạm pháp luật và bạo lực học đường.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TP (để b/c);

- Lưu: VT, CM.

      P. HIỆU TRƯỞNG

                                     ( Đã ký)

 

                       Trần Thị Dung

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan