Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 2.569
Năm 2021 : 14.817
phương án đón trẻ  đi học trở lại từ ngày 6/9/2021 của trường Mầm non Họa Mi

phương án đón trẻ đi học trở lại từ ngày 6/9/2021 của trường Mầm non Họa Mi

PHƯƠNG ÁN Đón học sinh đi học trở lại từ ngày 6/9/2021Năm học 2021-2022 để phòng, chống dịch Covid-19    Căn cứ công văn 3464/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19;Căn cứ công văn 1929/KH-SGDĐT ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT về tổ chức ...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022 CỦA TRƯỜNG MN HỌA MI

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022 CỦA TRƯỜNG MN HỌA MI

KẾ HOẠCH Tuyển sinh năm học 2021- 2022Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ thông tư 06/2015/TTLT- BGD&ĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí ...
TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI  BÁO CÁO  TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 -2021

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 -2021

BÁO CÁO                                                                      Tổng kết năm học 2020-2021 ơThực hiện Công văn số 1388/GDĐT- MN ngày 18/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với GDMN thành phố Thái Nguyên; Thực hiện Kế ...