Thống kê
Hôm nay : 105
Tháng 09 : 2.565
Năm 2021 : 14.813
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI THÔNG BÁO CHO HỌC SINH DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/5/2021 ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI THÔNG BÁO CHO HỌC SINH DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/5/2021 ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

      PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

      TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

 

 

 Số:   01  /TB-MNHM

V/v thông báo cho trẻ tạm dừng đến trường 

để phòng, chống dịch Covid-19

                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2021

 

 

 Kính gửi : Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trường mầm non Họa Mi

 

Thực hiện công văn số 1925/UBND-KGVX ngày 08 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid- 19; Căn cứ thông báo số 888/SGDĐT- CTTT-PC ngày 08 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo cho học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ thông báo số 466/GDĐT-TH ngày 09 tháng 05 năm 2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

         

Trường mầm non Họa Mi thông báo tới các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh nhà trường nội dung sau:

1. Nhà trường cho trẻ dừng đến trường từ ngày 10/05/2021 chuyển sang học tập trực tuyến bằng cách quay video hướng dẫn trẻ học cho đến khi có thông báo mới.

2. Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường nhà trường yêu cầu:

+ Ban giám hiệu phân công lịch làm việc của Cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể.

+ Bộ phận chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến bằng cách quay video hướng dẫn trẻ học tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường;

+ Giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với điều kiện lớp mình phụ trách, đảm bảo 100% trẻ lớp mình được học, được kiểm tra đánh giá. Thực hiện tốt phương châm học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

+ Toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn 867/SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức dạy học trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu giáo viên các lớp triển khai các hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả hoàn thành kế hoạch năm học đúng quy định; Các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, giáo viên các lớp chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học trực tuyến và công tác phối hợp với phụ huynh trong quản lý, giám sát trẻ em, đảm bảo phòng, chống dịch trong thời gian trẻ chưa trở lại trường học.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong nhà trường tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý trẻ, nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, giữa nhà trường với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định. Nhà trường khuyến nghị phụ huynh không nên cho trẻ ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết, không nên đi ra ngoài địa bàn; không tập trung đông người; thực hiện tốt yêu cầu 5K, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

4. Thực hiện tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, thực hiện thông tin liên lạc nội bộ với nhà trường, cha mẹ học sinh, trẻ em và các cơ quan, hạn chế tập trung đông người.

5. Nhân viên kế toán chú ý thực hiện chế độ tài chính liên quan đến giáo viên hợp đồng, định mức khoán khi nhà trường triển khai dạy học trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.

6. Toàn trường tiếp tục tuyên truyền, cập nhật, ra soát các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và trẻ em của nhà trường đi từ vùng dịch và tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về, yêu cầu phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực về lịch trình di chuyển, theo dõi sức khỏe báo cáo ban chỉ đạo, cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời. Ban giám hiệu báo cáo nhanh diễn biến bất thường về PGD qua địa chỉ: quyenhm.phongtp@thainguyen.edu.vn trước 9h00’ hàng ngày.

Trên đây là một số nội dung thông báo gửi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và trẻ em trong nhà trường. Yêu các đồng chí nghiêm túc thực hiện các nội dung thông báo trên./.

                                           

    Nơi nhận                                                            Họa Mi, ngày 09 tháng 5 năm 2021

     - Như kính gửi                                                                                                       P. Hiệu trưởng

     - Lưu: VT                                                                                     ( Đã ký)

                                                                                           Trần Thị Dung

                                                             

                                       


Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan